Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępnośći
Deklaracja dostępnośći
Reset
Reset

PROCEDURY rok szkolny 2023-2024

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NAUCZYCIELI I UCZNIÓW DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZAJEĆ PRAKTYCZNYCH WEDŁUG WYTYCZNYCH MEN, MZ I GIS W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W STARGARDZIE

 § 1

Do placówki może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

§ 2

Przy wejściu do budynku należy odkazić ręce płynem dezynfekującym.

§ 3

Należy ograniczyć w miarę możliwości przebywanie w CKZ osób z zewnątrz (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk oraz osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych).

§ 4

Jeżeli pracownik CKZ zaobserwuje u ucznia objawy, w szczególności: kaszel, gorączkę, należy odizolować ucznia w izolatorium, znajdujące się w budynku „A” oraz budynku „B” zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Należy niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia.

§ 5

Należy w miarę możliwości ograniczyć gromadzenie się uczniów oraz zachować dystans między uczniami znajdującymi się na terenie CKZ. W pomieszczeniach wspólnych (korytarz, szatnia, itp.) zanim uczeń wejdzie do sali ma obowiązek zakrycia ust i nosa.

§ 6

Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do placówki należy bezzwłocznie umyć lub zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

§ 7

Uczniowie nie powinni wymieniać się podczas zajęć narzędziami. Uczeń posiada własne przybory szkolne, zeszyt lub podręcznik, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku ucznia, w plecaku lub szafce. Po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach podłoga powinna zostać zdezynfekowana lub umyta detergentem. W trakcie przerwy pomiędzy zmianami należy wywietrzyć sale, części wspólne (korytarze), zdezynfekować powierzchnie dotykową oraz sprzęt i wyposażenie znajdujące się na sali. W przypadku korzystania przez uczniów z np. z tego samego urządzenia, narzędzi, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować uczniów o konieczności zdezynfekowania ich przed skorzystaniem z danego narzędzia czy urządzenia. 

§ 8

Należy ograniczyć do minimum opuszczanie pracowni przez uczniów. Uczniowie będą korzystać z wyznaczonych pomieszczeń (szatnie, jadalnie) na budynku „A” i „B”. Podczas przerw na zajęciach praktycznych w miarę możliwości oraz sprzyjającej pogody uczniowie będą spędzać je na świeżym powietrzu w odstępie min. 1,5 m od siebie. W innym przypadku przerwy będą spędzać na korytarzu, również w odległości 1,5 m od siebie. Nadzór nad młodzieżą w tym czasie pełnią dyżurujący nauczyciele. 

§ 9

Szafki w szatniach po każdych zajęciach należy zdezynfekować. Każdy uczeń posiada własną szafkę. Uczniowie mają być wpuszczani grupami.

§ 10

Z jadalni uczniowie korzystają podczas przerwy. Przerwa na posiłek dla I zmiany jest w godzinach od 10.00 do 10.30, natomiast dla drugiej od 15.00 do 15.30. Krzesła rozstawione są 1,5 m  od siebie. Na jadalni może przebywać maksymalnie 20 osób. Grupy będą wpuszczane co 15 minut. Po każdej przerwie pomieszczenie jadalni będzie wietrzone, a krzesła i stoły dezynfekowane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2020-09-05 17:55:01
Data edycji: 2024-01-31 15:37:44
Ilość wyświetleń: 1166

Konkursy

Śledź na bieżąco konkursy szkolne
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy i bądź na bieżąco z wszelkimi nowinkami!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej