Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną:                   

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016,         Nr 119/1 sprost.: Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., s. 2 ), dalej RODO), informujemy że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie, ul. Pierwszej             Brygady 35.
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawach ochrony swoich           danych osobowych oraz swojego dziecka / podopiecznego pod adresem e-mail iod@data.pl; pod numerem telefonu 503677713; lub pisemnie na adres naszej siedziby.
  3. Dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu promocji CKP - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda)        RODO.
  4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty które nam pomagają                        w realizacji celu z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem                     przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Zgoda Pani/Pana udzielana jest do odwołania lub zakończenia stosunku pracy.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

      ………………………                                                                                       ………………………                                                   

  (miejscowość, data)                                                                            (czytelny podpis)

 

 

Data dodania: 2018-12-09 11:59:39
Data edycji: 2020-03-05 18:23:04
Ilość wyświetleń: 1481

Konkursy

Śledź na bieżąco konkursy szkolne
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy i bądź na bieżąco z wszelkimi nowinkami!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej