Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępnośći
Deklaracja dostępnośći
Reset
Reset

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną:                   

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016,         Nr 119/1 sprost.: Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., s. 2 ), dalej RODO), informujemy że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie, ul. Pierwszej             Brygady 35.
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawach ochrony swoich           danych osobowych oraz swojego dziecka / podopiecznego pod adresem e-mail iod@data.pl; pod numerem telefonu 503677713; lub pisemnie na adres naszej siedziby.
  3. Dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu promocji CKP - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda)        RODO.
  4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty które nam pomagają                        w realizacji celu z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem                     przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Zgoda Pani/Pana udzielana jest do odwołania lub zakończenia stosunku pracy.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

      ………………………                                                                                       ………………………                                                   

  (miejscowość, data)                                                                            (czytelny podpis)

 

 

Data dodania: 2018-12-09 11:59:39
Data edycji: 2020-03-05 18:23:04
Ilość wyświetleń: 1826

Konkursy

Śledź na bieżąco konkursy szkolne
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy i bądź na bieżąco z wszelkimi nowinkami!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej